Příkazy

Frakce (Factions)

Hlavní příkaz slouží jako předpona a je to /f (lze použít bez lomky, jenom „f“).

/f create jméno_frakce – založí frakci s názvem „jméno_frakce“ v které budete adminem (generálem)

/f disband – zruší frakci

/f invite jméno_hráče – pozvete do své frakce hráče (pokud jste admin nebo moderátor)

/f join jméno_frakce – pro vstup do frakce (pokud jste byli pozváni nebo je otevřená)

/f leave – opustit frakci

/f map – zobrazí jednoduchou znakovou mapku v chatu, každý znak je území velikosti 16×16 bolků

/f show jméno – zobrazí vám informace o frakci. Při vynechání jména vám zobrazí info o vaší frakci.

/f list – zobrazí seznam všech frakcí (počet hráčů, velkisost území, power a maxpower)

/f who – zobrazí kompletní informace o vaši frakci, s kým máte spojenecví nebo válku, online/offline spoluhráče, hodnosti

/f who jméno_frakce – zobrazí kompletní informace o zvolené frakci

/f pow – zobrazí váš aktuální power

/f claim – zabere území o velikosti 16×16 bloků (pokud jste admin nebo moderátor)

/f admin jméno_hráče – předáte adminství jinému členovi frakce

/f mod jméno_hráče – zvoleného člena frakce povýšíte na moderátora

Residence

/res create <RESKA> – Vytvoří rezidenci

/res remove <RESKA> – Odstraní rezidenci

/res give <RESKA> <HRÁČ> – Převede rezidenci na jiného hráče

/res info <RESKA> – Informace o rezidenci

/res message <RESKA> enter <TEXT> – Nastavení zprávy při vstupu do rezidence

/res message <RESKA> leave <TEXT> – Nastavení zprávy při odchodu z rezidence

/res tpset – Nastavení místa teleportu do rezidence

/res tp <RESKA> – Teleport do rezidence

/res select vert – Rozšíření oblasti rezidence od Bedrocku po nebe (zadat před vytvořením rezidence)

/res subzone <RESKA> <SUB-RESKA> – Vytvoří sezónu (sub-resku) v rezidenci

/res tp <RESKA>.<SUB-RESKA> – Teleport na zadanou sezónu (sub-resku)

/res set <RESKA> <FLAG> true/false – Nastaví flag rezidenci (povolí/zakáže)

/res pset <RESKA> <HRÁČ> <FLAG> true/false – Nastaví flag v rezidenci pro jiného hráče

FLAGY (VLASTNOSTI):

move – Pohyb hráčů

build – stavění a boření

use – používání předmětů (dveře, páky …)

container – používání beden

monster – spawnování mobů

creeper – výbuchy creepra

flow – pohyb tekutin (voda, láva)

piston – fungování pistonů (redstonové obvody)

ignite – zapálení objektů

tp – vytvoření teleportu

subzone – vytváření sub-resek

pvp – boj mezi hráči (na Survivalu nefunguje)

damage – ublížení (na Survivalu nefunguje)

firespread – šíření ohně (na Survivalu nefunguje)

explosions – výbuchy TNT (na Survivalu nefunguje)