Jak na Frakce ?

Základním kamenem našeho serveru je plugin Frakce (Factions). Každý hráč se může k nějaké frakci přidat. A k čemu vám to vlastně bude?

Zakladatel frakce nebo moderátor můžou zabírat pro frakci území podle toho, kolik má frakce síly (power). Na tomto území můžou stavět, otevírat truhly a spouštět tlačítka a podobně pouze členové frakce takže je to i bezpečnostní opatření proti rozkrádání (plní úlohu Residence+LWC nebo Lockette). Frakce si také můžou vyhlašovat války a spojenectví, vzájemně se napadat, bojovat spolu a území si zabírat. Když jste ve frakci, máte navíc na svém území značný bonus do obrany (-30% příchozího DMG).

Screen Shot 2011 12 18 at 10.48.38 AM

Území obsazené frakcemi na našem serveru

V současné době je na serveru několik větších a pár menších frakcí. Pro vstup do těchto frakcí potřebujete zpravidla pozvání od někoho z vedení frakce. Zakladatel frakce může komukoliv dát práva moderátora frakce – může pozvat lidi, zabírat území a podobně. Frakce může být uzavřená – vstup jen na pozvání, nebo otevřená – vstup bez pozvání.

Na práci s frakcemi se budete muset naučit pár základních příkazů.

Jak již bylo napssano, frakce mohou navzájem vyhlašovat války, uzavírat spojenectví a podle toho se odvíjí i činy hráčů. Pokud ale nechcete aby vám někdo diktoval co jak a koho zabít koho ne tak můžete zůstat nestranný (hrát bez frakce) což má ovšem i své nevýhody:

  • Kdokoliv vám může rozkrást barák
  • Frakce většinou svoje členy brání zatímco takle riskujete útoky
  • Frakce si můžou zabírat území (tím si ho taky chránit), zatímco jednotlivec nikoli
  • Nemáte obranní bonus na svém území
  • Prvděpodobně se stanete cílem „lovců hlav“ našeho serveru

Síla (power) frakcí

Každý hráč má svou určitou hodnotu power která se pohybuje mezi -10 až +10. Pokud hráč zemře je mu power snížen o 4 a pokud nějakou dobu neumíráte, tak se mu pomalu (0,2 za minutu) zase vrátí až k maximu kterým je 10. Důležité je, že power se obnovuje POUZE pokud je hráč online.

Power hráče přispívá k poweru celé frakce ve které hráč je. Za každý bod poweru si frakce může zabrat o kousek území navíc (1 chunk = 16×16 čtverec). Tím pádem každý hráč pomáhá své frakci již svou přítomností v ní.

Pokud frakci power dojde např. má 5 lidí = 50 power max. a vlastnní 50 chunků tak nemůže dále zabírat území. Pokud poté power klesne, např. smrtí více hráčů (útok) tak je frakce oslabena a jiná frakce může území této frakci zabírat. Může se totiž stát, že má frakce po velké bitvě v součtu třeba 20 power, ale mají 25 zabraných území. Pak může přijít nepřátelská frakce a 5 chunků území jim zabrat.

Je nutno dodat a upozornit, že při neaktivite členů frakce klesá power. To znamená, že pokud máte člena, který se například týden nepřihlásí, klesne mu power a je pro vaši frakci spíš na obtíž protože zbytečně uberá sílu.

Na závěr ještě doplním video tutoriál k práci s pluginem Frakce.

Hodně zdaru ve frakční politice, spojenectvích a válkach!